Transakcije

Bitcoin transkacijeTransakcija je transfer vrijednosti između dva digitalna novčanika koja se tada registrira u „blok chain“. Bitcoin novčanik sadrži tajni dio podataka koji se zove privatni ključ ili sjeme, a njime se potpisuju transakcije pružajući matematički dokaz da je taj ključ došao od vlasnika novčanika. Taj potpis isto tako osigurava da se transakcija ne može promijeniti jednom kad je izdana. Sve transakcije su javne na „blok chain“ mreži te se povijest svih procesiranih transakcija može pratiti sve do prve transakcije.

Kako se može izvršiti transakcija?

Da bi se izvršila transakcija nekog određenog iznosa bitcoinova sa jednog digitalnog novčanika na drugi, potrebne su vam tri stvari:

  • Adresa
  • Privatni ključ
  • Kriptografski potpis

Adresa

Adresu možete smatrati kao svoj privatni bankovni račun, ali da biste došli do nje, ne treba vam brdo papirologije i odobrenja, već odete na za to predviđene pružatelje te je postavite u nekoliko sekundi. Adrese su generirane određenim postupkom te izgledaju kao nasumična kombinacija slova i brojeva, jedinstvene su i povezane na taj račun/account (jedan korisnik može imati više adresa).

Privatni ključ

Privatni ključ je tajni dio podataka koji dokazuje vaše pravo da možete prenositi bitcoinove s određenog novčanika pomoću kriptografskog potpisa. Ti privatni ključevi spremaju se na vašem računalu, ako koristite softwerski novčanik, ili na serveru, ako koristite web novčanik.

Kriptografski potpis

Kriptografski potpis je matematički mehanizam koji omogućuje osobi da dokaže da je jedinstveni vlasnik te adrese, odnosno novčanika. Kada Bitcoin software potpiše transakciju odgovarajućim privatnim ključem, cijela Bitcoin mreža može vidjeti da taj potpis odgovara transakciji koja se izvršava, ali je zato nemoguće vidjeti privatni ključ koji zaštićuje vaš račun.

Nakon što smo razjasnili koncepte koji se koriste u transakciji, opisat ćemo jedan konkretan slučaj u kojem se izvodi transakcija bitcoinova:

Kada Janica želi poslati svoje bitcoinove Ivici, ona prolazi kroz sljedeće korake kako bi izvršila transakciju:

  • Input (privatni ključ)
  • Iznos (iznos bitcoinova koji se prenose)
  • Output (adresa digitalnog novčanika primtelja, u našem slučaju Ivice)

Ona šalje svoju bitcoin transakciju u Bitcoin mrežu te se tamo ona zapisuje u „blok chain“, verificira od strane rudara te se zapisuje u transakcijski blok i eventualno s vremenom rješava.

Zašto je potrebno pričekati verifikaciju transakcije?

Da bi se potvrdila autentičnost transakcije, ona mora proći kroz proces verifikacije kojeg obavljaju rudari. Bitcoin protokol je podešen na takav način da je potrebno otprilike 10 minuta da bi se rudario svaki blok te je to ujedno i vrijeme potrebno za verifikaciju transakcije.

Iz tog razloga, kada kupujete stvari preko trgovina koje prihvaćaju bitcoinove kao način plaćanja, morat ćete ponekad pričekati da se transakcija odobri te tek tada moći kupiti stvari koje ste tražili.

Postoje li transakcijski troškovi?

U ovom trenutku veoma mali broj pružatelja digitalnih novčanika uzima transakcijske troškove i to su jako mali iznosi (u odnosu na internacionalne transfere, gdje ti iznosi rastu i do 20€). Transakcijski troškovi mogu se kalkulirati iz različitih faktora. Svaki dio transakcijskog iznosa, koji nije preuzet od primatelja ili vraćen pošiljatelju, smatra se transakcijskim troškom te se taj tada šalje nasumičnom rudaru kao dodatna nagrada.Bitcoin transakcije

Trenutno mnogi rudari procesiraju transakcije bez troškova i naknada, ali budući da je Bitcoin takav algoritam da se blok sa bitcoinovima uvijek prepolovljuje, nakon određenog vremena moguće je pojavljivanje transakcijskih troškova.

 

Sources: