Transakcije

Bitcoin transkacijeTransakcija je transfer vrijednosti između dva digitalna novčanika koja se tada registrira u Blockchain odnosno sustav ulančanih blokova. Bitcoin novčanik sadrži tajni dio podataka koji se zove privatni ključ ili sjeme, a njime se potpisuju transakcije pružajući matematički dokaz da je taj ključ došao od vlasnika novčanika. Taj potpis isto tako osigurava da se transakcija ne može promijeniti jednom kad je izdana. Sve transakcije su javne na blockchain mreži te se povijest svih procesiranih transakcija može pratiti sve do prve transakcije.

Kako se može izvršiti transakcija?

Da bi se izvršila transakcija nekog određenog iznosa bitcoina sa jednog digitalnog novčanika na drugi, potrebne su vam tri stvari:

  • Adresa ili javni ključ (Public Key)
  • Privatni ključ (Private Key)
  • Kriptografski potpis

Adresa (javni ključ)

Adresu možete smatrati kao svoj bankovni račun, ali da biste došli do nje, ne treba vam brdo papirologije i odobrenja, već odete na za to predviđene pružatelje te je postavite u nekoliko sekundi. Adrese su generirane određenim postupkom te izgledaju kao nasumična kombinacija slova i brojeva, jedinstvene su i povezane na taj račun/account (jedan korisnik može imati više adresa).

Privatni ključ

Privatni ključ je tajni dio podataka koji dokazuje vaše pravo da možete prenositi bitcoinove s određenog novčanika pomoću kriptografskog potpisa. Ti privatni ključevi spremaju se na vašem računalu, ako koristite softwerski novčanik, ili na serveru, ako koristite web novčanik.

Kriptografski potpis

Kriptografski potpis je matematički mehanizam koji omogućuje osobi da dokaže da je jedinstveni vlasnik te adrese, odnosno novčanika. Kada Bitcoin software potpiše transakciju odgovarajućim privatnim ključem, cijela Bitcoin mreža može vidjeti da taj potpis odgovara transakciji koja se izvršava, ali je zato nemoguće vidjeti privatni ključ koji zaštićuje vaš račun.

Nakon što smo razjasnili koncepte koji se koriste u transakciji, opisat ćemo jedan konkretan slučaj u kojem se izvodi transakcija bitcoinova:

Kada Janica želi poslati svoje bitcoinove Ivici, ona prolazi kroz sljedeće korake kako bi izvršila transakciju:

  1. Privatni ključ
  2. Iznos (iznos bitcoinova koji se prenose)
  3. Javni ključ odnosno adresa digitalnog novčanika primatelja, u našem slučaju Ivice

Ona šalje svoju bitcoin transakciju u Bitcoin mrežu te se tamo ona tamo obzanjuje svim sudionicima, verificira (rudari) od strane rudara te naposljetku zapisuje u blockchain.

Zašto je potrebno pričekati verifikaciju transakcije?

Da bi se potvrdila autentičnost i vjerodostojnost transakcije, ona mora proći kroz proces verifikacije kojeg obavljaju rudari, proces koji je u zajdenici poznat i kao rudarenje. Bitcoin protokol je podešen na takav način da je potrebno otprilike 10 minuta da bi se rudario svaki blok te je to ujedno i vrijeme potrebno za verifikaciju transakcije. To se također naziva potvrda (confirmation) određene transakcije.

Iz tog razloga, kada kupujete stvari preko trgovina koje prihvaćaju bitcoinove kao način plaćanja ili šaljete bitcoin na neke mjenjačnice, u večini slučajeva morate pričekati da se transakcija odobri, što u prosjeku zahtijeva 2-3 potvrde odnosno 30-60 min čekanja ovisno o zagušenosti mreže.

Postoje li transakcijski troškovi?

Ukratko, postoje. Prosječna naknada za bitcoin transakciju narasla je od 2011 sa tadašnjih nekoliko centa na cca. 5-10 dolara! To više i nije zanemarivi trošak te je zapravo i jako skup trošak za transakciju u kriptosvijetu. Zašto se to dogodilo u ovako kratkom vremenu? Nitko nije očekivao ovakav intenzitet rasta i utilizacije bitcoina u 2017.  stoga je sama astronomska cijena i “zagušenost” mreže izvukla ono što slobodno tržište nudi… Vi trenutno još uvijek možete poslati transakciju i staviti nekoliko centa za troškove koje će na kraju uzeti rudari. No ako postoji netko tko je voljan staviti $1 da njegova transakcija dođe prva na red za obradu, tada se upravo pojavila tržišna konkurencija sa strane potrošača i novo diktiranje cijena. Ukoliko uvijek postoji netko tko je spreman platiti više da mu se transakcija prije obradi, tada će vaša transakcija zauvijek ostati na dnu i jednostavno nikad se neće obradit. Zbog evolucijske prirode cijele mreže, cijena troškova transakcije je pratila astronomski rast same cijene bitcoina i dovela do ove situacije. Tome se priskače sa svim trenutnim debatama o skaliranju mreže koja bi trebala omogučiti veći protok i smanjiti redove čekanja na transakcijama, a shodno tome i transakcijske troškove. Jedna od tih implementacija je i čuveni Lightning Network.

Sources:

 

X