Kako analizirati kriptovalute, ICO projekte i njihovo kretanje na tržištu?

Analiza tržišta je evaluacija nekog specifičnog financijskog instrumenta, dionice ili, u našem slučaju, kriptovalute. Može biti primijenjena na specifičnu kriptovalutu, neku inicijalnu ponudu tokena (ICO) ili čak na cijelo kripto tržište u sumarnom obliku.

Postoje dvije vrste analiza koje su osnova u financijskim tržištima, a to su fundamentalna i tehnička analiza. Oboje služe kao alati koji investitorima i trgovcima pomažu da naprave kupovne i prodajne odluke neke kriptovalute. Analizirajući i evaluirajući povijesne podatke, financijske tokove i kretanje cijene, investitori pokušavaju dobiti prednost na tržištu i od toga naposljetku profitirati.

Fundamentalna analiza

Fundamentalna analiza fokusira se na analizu podataka dobivenih od raznih financijskih izvješća kompanije, ekonomskih izvješća tržišta, korisnika, tehnologije, poslovanja itd. Kada uđemo malo dublje u kripto tržišta, situacija s fundamentalnom analizom je ipak malo drugačija, posebice u novim ICO kompanijama. Pošto su mnoge kompanije na kripto tržištu tek osnovane, a svega ih je nekolicina s poviješću poslovanja od par godina, neka klasična izvješća poput dobiti i gubitka, bilance, likvidnosti i solventnosti nisu dostupna jer još niti ne postoje ili je vremenski period toliko mali da nisu relevantna. Zbog toga se fundamentalna analiza odnosi na neke druge karakteristike projekata i poduzeća u kripto tržištu koji mogu biti dobri indikatori za donošenje odluke investicije u iste (ili zaobilaženja u širokom luku).

1) Analiza tima i čelnih ljudi

U većini projekata i kripto kompanija bit će istaknut glavni tim ljudi koji stoji iza kompanije i proizvoda. Ovo je ujedno i jedan od bitnih indikatora koji nosi vrlo vjerojatno najveću težinu kod odluka za investiranje u isti. Pitanja i analize koje može postaviti kada proučavate tim su sljedeća:

 • Koje je relevantno iskustvo čelnih ljudi u timu? Da li njihova poslovna povijest potvrđuje to iskustvo?
  • Dobra praksa je da ljudi koji su u timu imaju račune na poslovnim mrežama poput LinkedIn-a te da su aktivni na Twitteru gdje se može vidjeti njihov angažman u zajednici i tehnologiji.
 • Kakva je distribucija tima? Da li postoje osobe zadužena za razvoj poslovanja, marketing i development (programiranje).
 • Kakav je odnos među timom te da li su već radili na nekim prethodnim projektima?
 • Ovisno o naravi i tipu proizvoda smatrate li da imaju dovoljno ljudi na specifičnim pozicijama? Ako je proizvod i ideja izrazito tehnološki kompleksna, da li postoji razni spektar ljudi koji to razvija kao što su npr. CTO, Software Architect, Software Engineer, Software Tester itd..

2) Whitepaper i poslovni plan

Whitepaper je postao doslovce “okosnica” svakog novog ICO-a i proizvoda koji razvija nešto na blockchain tehnologiji. Paralela se vuče još od originalnog whitepapera Satoshija Nakomota s kojim je svijetu predstavljen Bitcoin. Cilj whitepapera je opisati projekt/proizvod ili platformu koju tim razvija. Ako se razmišljate investirati u neki ICO za kojeg smatrate da ima dobru ideju i problem koji rješava, whitepaper bi trebao biti, nakon analize tima, sljedeća postaja. Ono što želite pronaći u whitepaperu je detaljan raspis tehnologije i proizvoda koji se razvija te na koji se način to želi postići. Whitepaper se općenito sastoji od predstavljanja problema, analize samog tržišta i korisnika kojima bi ovaj proizvod trebao riješiti taj problem te načina na koji se problem rješava.

Također whitepaper bi trebao sadržavati i cijelu ekonomsku računicu projekta i tokena odnosno kriptovalute koju izdaju. Potrebno je obratiti pozornost na količinu tokena koji planiraju biti emitirani, inicijalnu cijenu tokena i distribuciju tokena na razne interesne stranke. (npr. koliki postotak dobivaju osnivači, koliko će biti ponuđeno na tržištu itd..). U cijeloj toj sekciji isto je potrebno analizirati kako će ta sredstva koja su skupljena od investitora biti iskorištena i na koje stvari. Da li su to razvoj, marketing, pravna pitanja itd..

Token kojeg predstavljaju se većinom može svrstati u dvije kategorije:

Asset/Security Token – ovo su tokeni koji u suštini nemaju nikakvu uporabu osim što reflektiraju poslovanje samog poduzeća i startupa. Glavna funkcija im služi za trgovanje (transakcije između korisnika) i čuvanje (hold), a većina projekata kroz iste može odraditi razne distribucije dividendi ili nekih benefita za investitore gdje bi se mogla povući paralela s klasičnim dionicima i dioničarima koji imaju neki postotni ulog u totalnoj kapitalizaciji tog tokena ili kriptovalute.

Utility Token – utilizacijski tokeni i kriptovalute su većinom orijentirani na neku specifičnu svrhu i utilizaciju u samom proizvodu te bez istog glavna funkcija ne bi mogla biti ostvariva. Ethereum je odličan primjer utilizacijske kriptovalute jer je neophodno potreban da bi se izvršavali svi pametni ugovori na mreži, te služi kao gorivo (Gas), drugim riječima potreban je da bi se stvarali novi ERC20 Tokeni i transaktirali unutar Ethereum mreže, a to su upravo proizvodi i većina ICO-ova koje analiziramo kad se odlučimo za neku investiciju.

Tokeni svakako mogu biti u kombinaciji utility-a i asseta te nisu isključivi. Kada ste sve analizirali te zaključili da ideja, tim i proizvod imaju smisla i moglo bi biti nešto veliko, prebacite se na sljedeći korak.

3) “Product-Market Fit”

Nakon što ste od nekog projekta ili kripto valute proučili tim i whitepaper te vam sve ima smisla, bitno je sagledati realni sektor i je li konkretni proizvod ili problem kojeg rješava ovaj inovativni blockchain startup zbilja nešto što je potrebno na tržištu, odnosno postoji li tržište i korisnici koji bi od toga beneficirali i naposljetku to kupovali? Ovaj dio je posebice bitan kako biste mogli procijeniti kolika će biti potražnja za takvim proizvodom i da li je tržište spremno za taj proizvod. Možda vas interesira proizvod koji će puno brže ostvariti neke poslovne rezultate ili će vam ipak biti zanimljiviji proizvod koji će tek sazreti kroz sljedećih 5+ godina. Možda postoji već nekoliko proizvoda koji rješavaju taj isti problem te smatrate da će konkurencija proizvoda kojeg analizirate ipak biti brža i efikasnija u “napadu” na potencijalne korisnike i kupce.

4) Roadmap odnosno plan razvoja proizvoda

Roadmap ili plan razvoja proizvoda može vam dati uvid kada i u kojem periodu bi određeni dijelovi proizvoda ili platforme trebali biti dostavljeni i uporabljivi na tržištu.

 • Da li vam se razvojni plan čini prekratak ili predugačak za ono što se pokušava razviti i plasirati na tržište?
 • Ukoliko je proizvod već na tržištu te postoji kriptovaluta koja se nalazi na nekim mjenjačnicama, roadmap može biti odličan indikator kako se razvojni tim ponaša.
 • Da li su zadovoljili sve dosadašnje “milestoneove” odnosno točke u kojima su trebali izdati neku nadogradnju, popravak ili novi modul.
 • Da li su datumi i kvartali bili pogođeni ili su se događale odgode? Kakav je intenzitet kojim izbacuju i razvijaju tehnologiju ili sklapaju nova poslovna partnerstva?
 • Da li postoje indikacije da je sljedeći “milestone” u razvojnom planu cijelog projekta ostvariv i da će biti dostavljen na vrijeme?

Ova pitanja će vam pomoći bolje shvatiti takozvani “velocity” odnosno momentum kojeg tim ima u razvoju, plasiranju i postizanju rezultata.

5) Komunikacija

Zadnja karakteristika nekog tima ili poduzeća koje stoji iza neke kriptovalute ili tokena kojeg žele plasirati je svakako način na koji komuniciraju prema svojim potencijalnim investitorima i korisnicima. Uobičajena je praksa da su svi projekti u kripto domeni ekstenzivno prisutni na raznim društvenim mrežama i kanalima poput Slacka, Telegrama i Discorda. Na tim kanalima investitori, korisnici i fanovi/hejteri direktno mogu komunicirati s ljudima iz tima. Prema komunikaciji koja se tamo vodi, mogu se primijetiti dobre karakteristike projekata i samog tima koji ga vodi.

 • Da li je vrijeme odgovora na pitanja iz zajednice relativno brzo i profesionalno?
 • Da li su odgovori na pitanja jasni i transparentni?
 • Kakav je utisak drugih korisnika na društvenim mrežama i forumima? Iskustva, komentari i ocijene koji se javljaju na tim mrežama. Twitter je ovdje dosta interesantna platforma za pratiti.
 • Kakvi su službeni PR-ovi tima i proizvoda. Da li zadovoljavaju neke standarde, da li se informacije mogu provjeriti i na drugim izvorima?

Zaključak

Postoji još jako puno segmenata koje možete dodatno istražiti i biti sigurni da novac koji investirate ide u prave ruke i za pravu svrhu no kroz ovih 5 točaka trebali bi dobiti solidno razumijevanje nekog projekta, ICOa ili kriptovalute koja vas zanima. Fundamentalna analiza je jako dobra podloga za pronaći projekte u koje zbilja vjerujete da bi mogli svojom tehnologijom ili proizvodom donijeti vrijednost ljudima ili tržištu kojeg ciljaju. Ovu analizu većinom rade “Long Term” i “Value” investitori, odnosno oni investitori koji nisu zainteresirani za kretanje cijene na nekom dnevnom pa čak i mjesečnom periodu već se odlučuju investirati na periode duže od jedne godine jer smatraju da će povrat na investiciju (ROI) biti puno veći nakon dužeg perioda.

Tehnička analiza

Tehnička analiza fokusira se na promatranje i izučavanje povijesnih kretanja cijene kako bi se predvidjela buduća kretanja. Trgovci koji se oslanjaju više na tehničku analizu su primarno zaokupljeni s cijenom i volumenom koji se događa nad nekom kriptovalutom. Grafovi su glavno “oruđe” koji pokazuju trendove kretanja cijene te ponude i potražnje za nekom kriptovalutom u određenom periodu vremena. Postoji mnogo indikatora i uzoraka koji se mogu preslikati i ilustrirati na kretanje cijene i tada se dobivaju takozvane “entry” i “exit” pozicije prema kojima se radi kupnja ili prodaja. Da biste uspjeli pročitati neke osnovne uzorke kretanja neke kriptovalute (ili bilo kojeg investicijskog sredstva) ne morate biti profesionalni trgovac. Donosimo vam pregled nekoliko osnovnih uzoraka i koncepata (eng. patterna) koji se pojavljuju u svim tržištima kapitala i dionica te vam mogu poslužiti za pouzdanije odluke kod investiranja.

1) Candle stick grafovi

Kako bismo vam dali konkretan uvid u razumijevanje i čitanje grafova potrebno je razumjeti osnovne elemente, a to su tkz. “candle stick grafovi” te konkretno pretežiti grafovi koje će te vidjeti na raznim mjenjačnicama i financijskim tržištima općenito.

Osnovne formacije “svijeća”

Zelena “svijeća” je primjer tkz. “bullish” odnosno kupovnih kretanja cijene. Čita se tako da je “Open” dio na grafu asociran s prvom cijenom u nekom intervalu vremena kojeg gledamo. Npr cijena se kreće u intervalima od 1 min. Na početku svakog novog ciklusa 1 minute postoji neka početna cijena X. U tom intervalu kupci i prodavači mogu gurati cijenu u različitim smjerovima. Ako je taj interval bullish, svijeća će postajati sve veća dok ne postigne najveću cijenu npr. X+10. Nakon toga će cijena još malo pasti (ali svejedno će biti veća od cijene otvaranja X) te će se zatvoriti na X+5. U tom trenu dobivamo “sjenke” koje asociraju najveću i najmanju cijenu u tom intervalu te cijenu otvaranja i zatvaranja u tom intervalu.

http://www.giphy.com/gifs/3ohc0WOHBeX1eNYpXy

Obrnuta situacija je za “bearish” kretanja, odnosno kada prodavači imaju jači pritisak na cijenu te nakon cijene otvaranja guraju cijenu ispod X.

http://www.giphy.com/gifs/3o752hdERshRWjMg2k

2) Support & Resistance

Jedan od osnovnih ali u supstanci kompleksnih koncepata u tehničkoj analizi i predviđanju kretanja cijene su takozvani Support i Resistance nivoi. Ovaj koncept je dosta bitan kako biste mogli shvatiti specifične uzorke kretanja poput “Head & Shoulders” ili “Double ili Tripple Bottom” kojih ćemo se dotaknuti. Kompleksno je zato što postoji jako puno faktora koji utječu na formiranje tih nivoa i variraju od situacije do situacije. Krenimo prvo od definicije što su to support i resistance.

Support (potpora) ili ponekad Floor (pod) – Ovo su specifični nivoi u cijeni neke kriptovalute na kojima trgovac može primijetiti da cijena ne pada ispod tog nivoa odnosno neke cijene. Postoji puno razloga zašto se to događa. Moguće je da postoji neka psihološka granica u cijeni kao što su okrugli i cijeli brojevi, 1, 10, 100, 1000… Na takvim nivoima postoje kupci koji stavljaju svoje kupovne naloge i spremni su ući u svoje “entry” pozicije.

Moguće je da je to cijena koja je zanimljiva određenom setu trgovaca te se radi akumulacija kriptovalute na toj specifičnoj cijeni X. Support je zapravo poprilično kompleksan faktor za procijeniti no moguće ga je uočiti kada se pogleda povijesni pregled kretanja cijene neke kriptovalute.

Uzeli smo primjer bitcoina u periodu dok je BTC bio ispod 16000 USD, a trenutno stanje možete pratiti na poveznici: https://bitcoinwisdom.io/markets/bitstamp/btcusd.

Bitcoinwisdom – BTC/USD @ Bitstamp – 1H interval

Ovo je jako “grub” pregled supporta za bitcoin koji se formirao na cijenama koje su se kretale oko 12000 USD. Možemo vidjeti da je u jednom trenu bio malo jači “spike” prodaje koja je htjela srušiti cijenu ispod no ipak se odbila iznad 12000. Razloga za to je vrlo vjerojatno mnogo. Prvo, to je neka psihološka granica i okrugli broj. Drugo, većina velikih kupovnih naloga se u tom periodu postavila na nivou ove cijene. Znači da je bilo puno investitora i trgovaca koji su čekali ovaj pad i cijene oko 12000 USD su im bile “entry” pozicije. Isto tako može se vidjeti i support na nivou od 13000 USD, a to nam indicira da je u ovom cjenovnom rangu bilo dosta zainteresiranih kupaca, samim time i jaka potpora ili support za daljnje kretanje cijene.

Resistance (otpor) ili ponekad Ceiling (strop) 

Suprotna stvar supporta je resistance. On se javlja kada cijena pokušava rasti no pritisak prodaje na određenim nivoima je velik da bi ga probila.

Uzeli smo primjer bitcoina u naznačenom periodu:

Bitcoinwisdom – BTC/USD @ Bitstamp – 30min interval

Očito je da se na 15500 USD formirao dosta jak resistance koji blokira cijenu bitcoina da prođe iznad tog nivoa. To trgovcima daje indikator kako bi se cijena mogla kretati kada cijena opet počinje napadati te nivoe. Ako se odbije svaki put, znači da je pritisak za prodaju jako velik i da ima dosta otvorenih “short” pozicija. Ovisno kako se cijena ponaša na resistance nivou, mogu se planirati pozicije za ulazak ili daljnju prodaju.

Koncept supporta i resistance je dosta bitan kako biste mogli shvatiti specifične uzorke kretanja poput “Head & Shoulders” ili “Double ili Tripple Bottom” kojih ćemo se dotaknuti u konkretnim primjerima nekih grafova i uzoraka.

3) Trendovi

Postoji izreka u tehničkoj analizi: “Trend is your friend”. Trendovi su generalno smjerovi cijene u nekom tržištu te isti mogu varirati od kratkih, srednjih do dugih trendova. Općenito slaganje oko trendova jest da je najbolje trgovati u smjeru trenda, odnosno ako tržište ima uzlazni trend, trgovci moraju biti veoma oprezni ako ulaze u pozicije koje zahtijevaju promjenu trenda.

4) Najpoznatiji uzorci (patterni) kretanja cijena

A) TRIANGLES (TROKUTI)

Među popularnijim uzorcima u tehničkoj analizi su svakako trokuti. Tri najpoznatija tipa trokuta su simetrični, rastući i padajući. Simetrični trokuti pokazuju dvije trend linije koje se spajaju i signaliziraju da će se dogoditi skok ili pad cijene.

B) PENNANT (ZASTAVE)

Slična formacija kao i s trokutima jedino što se Pennanti pojavljuju nakon oštrog porasta ili pada u cijeni te samim time signaliziraju u kojem će smjeru dalje ići cijena određene kriptovalute. Isto tako, pennant je načelno karakteristika jako kratkih trendova.

I nakon brake-outa cijene:

C) HEAD & SHOULDERS 

Head & Shoulder uzorak signalizira preokret trenutnog trenda i mogućnost da će nakon njega cijena krenuti u suprotnom smjeru od prethodnog. To je odlično vidljivo na sljedećem grafu ali na kraćem intervalu za dnevno trgovanje.

Formaciju koju možemo primijetiti u ovom zelenom šrafiranom području je uzorak head and shoulders. Očituje se u tome da postoji lijevo rame kojeg tada prati malo jači trend kupovanja cijene da bi se nakon određenog trenutka opet vratio na nivo prvo ramena i zatim opet desno rame u visini lijevog ramena i povratak natrag na nivo inicijalnog supporta. To je uglavnom uzorak koji označuje “preokret” (reversal) trenda i cijena krene u suprotnom smjeru.

D) DOUBLE I TRIPLE BOTTOM/TOP (DUPLI I TROSTRUKI POD/STROP)

Ovaj uzorak je poprilično lako za uočiti i jedan je od najpouzdanijih uzoraka za daljnje predviđanje cijena. Uzorak se pojavljuje kada cijena testira isti resistance ili support nivo dva ili tri puta bez da probije taj nivo (u bilo kojem smjeru).

Uzeti ćemo primjer prethodnog grafa jer nam se savršeno uklapa u tok misli. Nakon pada cijene možemo vidjeti da je trend udario u support nivo na 14400 USD te se svaki put odbio od istog na tom nivou što znači da su kupci ipak bili jači i “progutali” sve što su prodavači htjeli prodat.

BTC/USD – TradingView

Nakon toga se cijena odigrala po uzorku i vratila se u brz uzlazni trend gdje trenutno (u trenutku pisanja) želi probiti nivo od 16000 USD ali čini se da se i ovdje formira dupli ili opet trostruki resistance odnosno otpor. Ovisno o probijanju ili odbacivanju naznačit će se novi trend, a trenutno ide u korist probijanja.

BTC/USD – TradingView

Sažetak i zaključak

Ovo je samo mali dio cijelog područja tehničke analize gdje smo svim novim investitorima i trgovcima koji ulaze u područje kriptovaluta htjeli dati neku startnu poziciju što i kuda dalje istraživati ako žele donositi kvalitetnije i bolje odluke u svojim investicijama.

Ovdje je prikazan pregled osnovnih znanja i koncepata koje se tiču tehničke analize no sama domena obuhvaća još jako puno stvari koje u ovom trenu nisu pokrivene. Razni indikatori, oscilatori, volumeni i puno napredniji grafovi i analize također su dio cijele palete “oruđa” s kojima profesionalni trgovci i investitori barataju, a ako vas više zanima ovo područje, pripremili smo nekoliko resursa koji će vam pomoći produbiti znanje.

Bitno je napomenuti da tehnička analiza ne mora garantirati da će se cijena ponašati kako bi bilo očekivano. Postoji izreka u investicijskom svijetu da tržišta mogu biti iracionalna puno duže nego neki investitor može ostati solventan.

Što i kako dalje?

Kriptovalute, a posebice blockchain tehnologija je svakako nešto što potencijalno može promijeniti naše trenutne monetarne sustave u digitalnom dobu te samu percepciju na novac, vrijednost i povjerenje koje imamo između nas kada obavljamo ekonomske transakcije. No s druge strane postoji i jako puno neinformiranosti, baratanja krivim činjenicama, a ponajviše “manije” i pohlepe. Sva tržišta to prolaze kroz cikluse i to nije nešto što je nepoznato makro i mikro ekonomiji. No kriptovalute su učinile nešto potpuno novo i ne poznato na financijskim tržištima. Omogućili su masama ljudi da s potezom kreditne kartice postanu dio tog tržišta i počinju trgovati ili investirati. Prepreke da netko postane dio kripto tržišta su minimalne i dolazi velik broj ljudi i kapitala koji je većinom guran s jedne točke, a to su špekulacije i laka zarada. Cijeli ekosustav ima jako malo te zapravo i ništa regulacije u odnosno na “tradicionalna” tržišta kapitala. Zbog toga se događaju razne manipulacije, prevare i općepoznati “Pumps & Dumps”. Lako je profitirati u ovom tržištu ali isto tako, lako je i završiti s gubitkom.

Zbog toga bi vam ovaj sadržaj mogao pomoći da postanete bolji investitor i trgovac te vam barem dati mogućnost da donosite koliko-toliko relevantnije odluke. Jedno pravilo vrijedi u svemu tome. Nemojte riskirati ono što niste spremni izgubiti. Sretno trgovanje! 

Ako ste krenuli analizirati kripto valute i mislite da je pravi trenutak za kupnju pogledajte naš članak sa detaljnim koracima kako najjednostavnije i najbrže kupiti Bitcoin.

Kako kupiti Bitcoin preko Coinbase platforme?

X