Jesu li Ricardianski ugovori bolji pametni ugovori?

0

Iako su pametni ugovori trenutno baza funkcioniranja blockchain tehnologije, sve više se spominje “druga generacija pametnih ugovora”. Tako su se u 2018. godini pojavili blockchain projekti koji su izrazili namjeru za podržavanjem Ricardianskih ugovora. Na primjer, u ožujku te godine, Block.One je započeo rad na sustavu koji bi podržavao upotrebu Ricardianskih ugovora. EOS Ricardian Contract i uvođenje nove vrste digitalnog ugovora potaknuli su veliko zanimanje za ovu temu unutar blockchain zajednice. 

U ovom članku ćemo pisati o ovoj relativno novoj vrsti ugovora koji su nedavno uvedeni u blockchain zajedno s Ricardianskim klauzulama. Oni koji imaju osnovno znanje o blockchainu već znaju za pametne ugovore, ali sada je vrijeme da nauče nešto više o Ricardianskom ugovoru, jer bi ovaj koncept mogao dovesti do veće primjene blockchaina u državnim i ostalim sustavima. Ukoliko niste upoznati s konceptom pametnih ugovora, provjerite naš zadnji članak “Tehnologija Pametnih Ugovora“.

Povijest Ricardianskih ugovora

Ricardianski ugovori bili su izvorno predloženi u radu, “Financijska kriptografija u 7 slojeva”, Ian Grigga krajem 90-ih. Ti su se ugovori inicijalno koristili 1995. godine u sustavu za trgovanje obveznicama i plaćanje pod nazivom Ricardo. Temeljna ideja je napisati dokument koji je razumljiv i prihvatljiv od strane suda i računalnog softvera. Ricardianski ugovori rješavaju izazov izdavanja vrijednosti putem interneta. Identificira izdavatelja i bilježi sve odredbe i klauzule ugovora u dokumentu kako bi bio prihvatljiv kao pravno obvezujući ugovor. 

Ricardianski ugovor je dokument koji ima neke od sljedećih svojstava: 

  • ugovor koji je izdavatelj ponudio imateljima 
  • poput ugovora na papiru, lako je čitljiv od strane ljudi 
  • čitljiv od strane programa (usporedivi, poput baze podataka) 
  • digitalno potpisan 
  • sadrži ključeve i podatke o poslužitelju 
  • udružen s jedinstvenim i sigurnim identifikatorom

Funkcioniranje Ricardianskih ugovora

U praksi se ovi ugovori provode izradom jednog dokumenta koji sadrži odredbe ugovora u pravnoj prozi i potrebne strojno čitljive oznake. Ovaj dokument izdavatelj digitalno potpisuje privatnim ključem. Ricardianski ugovor se zatim raspršuje pomoću funkcije “probavljanja” poruka za stvaranje hash-a pomoću kojeg se dokument može identificirati. Zatim se ovaj hash dalje koristi i potpisuje za vrijeme izvođenja ugovora radi povezivanja svake transakcije, pri čemu identifikator hasha služi kao dokaz o namjeri. 

To je prikazano na sljedećem dijagramu, pod nazivom BowTie model. Dijagram prikazuje sljedeće elemente: 

  • World of Law” na lijevoj strani pokazuje odakle dokument potječe. Ovaj dokument je pisani ugovor s pravnom prozom te određenim strojno čitljivim oznakama. 
  • Dokument se tada hash-a. 
  • Sažetak rezultata koristi se kao identifikator u “World of Accountancy”, prikazanom s desne strane dijagrama. 

“World of Accountancy” predstavlja sve računovodstvene, trgovačke i informacijske sustave koji se koriste u poslu za obavljanje različitih poslovnih operacija. Ideja ovog toka je da se probavljanje poruka nastalo raspršivanjem dokumenta prvo koristi u takozvanoj genesis transakciji, odnosno prvoj transakciji, a zatim se koristi u svakoj transakciji kao identifikator tijekom operativnog izvršenja ugovora. Na taj se način stvara sigurna veza između izvornog pismenog ugovora i svake transakcije u svijetu računovodstva.

Usporedba Ricardianskih i pametnih ugovora

Ricardianski ugovor razlikuje se od pametnog ugovora u smislu da pametni ugovor ne uključuje nijedan ugovorni dokument i fokusiran je isključivo na izvršenje ugovora. Ricardianski ugovor, s druge strane, više se bavi semantičkim bogatstvom i produkcijom dokumenta koji sadrži ugovornu pravnu prozu. Semantika ugovora može se podijeliti u dvije vrste: operativna semantika i denotacijska semantika.


Pametni ugovorRicardianski ugovor
SvrhaIzvršiti uvjete sporazumaZabilježiti odredbe sporazuma kao pravni dokument
FunkcioniranjeAutomatiziranje djelovanja na aplikacijama temeljenim na blockchainuTakođer može automatizirati operacije na blockchain-temeljenim aplikacijama
ValjanostNije pravno obvezujući dokumentPravno je obvezujući dokument ili sporazum
SvestranostNe mogu ujedno biti i Ricardianski ugovoriBilo koji Ricardian ugovor može biti i pametni ugovor
ČitljivostPametni ugovori razumljivi su strojevima, ali ne nužno i ljudimaRicardianski ugovori su strojno čitljivi, ali i ljudski razumljivi

Semantika ugovora

Operativna vrsta semantike definira stvarno izvršenje, ispravnost i sigurnost ugovora, a denotacijska se bavi stvarnim značenjem cjelovitog ugovora. Neki istraživači razlikovali su pametni kod ugovora od pametnih pravnih ugovora kada se pametni ugovor odnosi samo na njegovo izvršavanje. Druga vrsta obuhvaća i denotacijsku i operativnu semantiku pravnog sporazuma. Pametne ugovore možda ima smisla kategorizirati na temelju razlike između semantike, ali bolje je pametne ugovore smatrati samostalnim entitetom koji je u stanju kodirati pravnu prozu i poslovnu logiku. 

U Bitcoinu se može primijetiti jednostavna provedba osnovnih pametnih ugovora (uvjetna logika) koji je u potpunosti orijentiran na izvršenje i izvršavanje ugovora, dok je Ricardianski ugovor usmjereniji prema stvaranju dokumenta koji je ljudima razumljiv s nekim dijelovima koji računalni program može razumjeti.

Ovo se može smatrati pravnom semantikom nasuprot operativnom učinku (semantika nasuprot izvedbi) kao što je prikazano na sljedećem dijagramu. Dijagram pokazuje da su Ricardianski ugovori semantički bogatiji. Pametni ugovori su s druge strane bogatiji performansama. Ovaj je koncept prvotno također predložio lan Grigg u svom radu, “Na sjecištu Ricardianskih i pametnih ugovora”.

Ricardianski ugovor sastavljen je tako da oba ova elementa (performanse i semantika) budu ugrađeni zajedno, tako se dobiva idealan model pametnog ugovora. Takav ugovor može se predstaviti kao skup od tri objekta: pravne proze, parametara i koda. Proza predstavlja pravni ugovor na prirodnom jeziku, kod predstavlja program koji predstavlja računalno razumljiv prikaz pravne proze, a parametri pridružuju odgovarajuće dijelove pravne proze ugovora odgovarajućem kodu.

Sigurnost Ricardianskih ugovora

Ricardianski ugovori vrlo su sigurni jer koriste kriptografski potpis. Svaki dokument u ugovoru ima jedinstvenu identifikaciju prema svojem hash-u. To znači da nakon što se obje strane dogovore i pretvore u strojno čitljiv oblik, nitko ne može proizvoljno izmijeniti pravni sporazum.

To također pruža zaštitu od najčešće korištene taktike u pravnim sporazumima koja se naziva “frog boiling”. Prema tradicionalnim pravnim sporazumima, izdavatelj koji ima prednost nastavlja mijenjati uvjete u sporazumu tijekom izvršenja. To nije moguće s Ricardianskim ugovorima.

Za potpisivanje Ricardianskog ugovora mogu se koristiti privatni ključevi. Kada dokumentu dodate potpis izdavatelja ugovora, to stvara čitljiv i obvezujući ugovor o podacima upisanim u dokumentu. Također je moguće pratiti uključene strane uz pomoć privatnog ključa i smatrati ih odgovornim.

Benefiti

Ricardianski ugovori učinili su neke nove mogućnosti realnošću unutar blockchain sustava. 
Po prvi put moguć je pravno izvršljiv prijenos fizičke imovine, kao i prava na blockchain mreži, što nije bilo moguće s pametnim ugovorima. Kada su se pametni ugovori koristili u istu svrhu, prijenos ne može biti zakonski proveden.

Ova vrsta ugovora štedi trud, troškove i vrijeme koje možda trebate uložiti u slučaju spora. Strojno čitljivi pravni ugovori nisu fleksibilni za razna tumačenje, što je glavni nedostatak pravnih ugovora napisanih od strane ljudi. Pravnici mogu interpretirati sadržaj na temelju svojih želja što može rezultirati pravnim konfliktom.

Ricardianski ugovori značajan su korak naprijed u dodavanju veće transparentnosti u pravnim i ostalim procesima na blockchain mreži.
Takva vrsta ugovora trenutno je implementirana u sustave kao što su: CommonAccord, OpenBazaar, OpenAssets and Askemos.

Budućnost Ricardianskih ugovora

Ricardianski ugovori mogu se implementirati u velikom broju slučajeva, čak većem nego pametni ugovori. Pametni ugovori se uglavnom koriste za financijske transakcije na blockchainu. Međutim, nema ograničenja za upotrebu Ricardianskih ugovora te se mogu koristiti i za druge aplikacije, osim financijskih transakcija.

Kako Ricardian ugovor utvrđuje odgovornost ili u pravnom smislu, primoranost jedne strane pri trgovini s drugom stranom, mogućnosti upotrebe su široke. Zbog toga većina stručnjaka vjeruje da će upotreba Ricardianskih ugovora o EOS-u u skoroj budućnosti postati mainstream.

Ricardianski ugovori mogu postati važan dio sporazuma na blockchainu i mogu zamijeniti pametne ugovore, jer oni mogu istovremeno djelovati i kao pametni ugovor. Odnosno, oni mogu definirati namjere stranaka, zakonski ih vezati u ugovoru, a također izvršiti upute na temelju dogovorenih uvjeta. Ovo samo čini blockchain transakcije i trgovanje boljim, sigurnijim i transparentnijim.

Ako ste spremni investirati u kripto valute posjetite Bitcoin mjenjačnicu te brzo i jednostavno kupite Bitcoin.

This image has an empty alt attribute; its file name is cta-crobitcoin-final-1024x197.png
* indicates required

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.

Share.

About Author

Economy student whose biggest interest at the moment is blockchain technology and its' influence on the global economy.

Leave A Reply

X