Sporedni lanci (sidechains)

2

Niti tri godine nako što se pojavila prva kriptovaluta, Bitcoin, počele su se pojavljivati alternativne kriptovalute (alt coins) te ih tako danas imamo preko 300. Raspon alternativnih kriptovaluta je od onih koje su tek neznatna poboljšanja protokola Bitcoin (kao npr. Litecoin) pa sve do potpuno novih sustava inspiriranih Bitcoinom kao npr. Ethereum.

Razlozi kreiranja novih kriptovaluta različiti su: od pokušaja brze zarade do kreiranja novih protokola koje nebi bilo moguće implementirati na trenutačnoj verziji Bitcoina. Iako Bitcoin konstantno dobiva nove mogućnosti, neke stvari nije moguće u njega ugraditi jer bi zahtijevale drastične promjene na samom protokolu.

Sporedni lanci

Sporedni lanci

U 99. epizodi podcasta Let’s Talk Bitcoin investitor Austin Hill i kriptograf Adam Back (koji je smislio HashCash koji se koristi kao dokaz rada u Bitcoinu) predložili su “sporedne lance” (sidechains).

Sporedni lanci, još nazvani i blockchain 2.0, trebali bi biti alternativni lanci blokova koji bi postojali paralelno s glavnim lancem blokova koji danas koristimo u Bitcoinu, a omogućavali bi da se na njima realiziraju drastičnije promjene protokola koje trenutačno nisu moguće na glavnom lancu.

Kako rade sporedni lanci?

Ideja sporednih lanaca je da se na njemu može implementirati bilo koja postojeća kriptovaluta, od običnog Litecoina sve do Ethereuma, a sve s podlogom na bitcoinu. Drugim riječima, moguće je testirati alternative postojećem lancu blokova: od zamjene SHA256 algoritma scrypt algoritmom, zamjene dokaza rada dokazom uloga, povećanje ili smanjivanje veličine bloka itd.

Između sporednog lanca i glavnog Bitcoin lanca postoji dvosmjerna matematički kontrolirana veza. Ona omogućuje slanje bitcoina u sporedni lanac odnosno primanje bitcoina iz sporednog lanca. Kreator sporednog lanca na njega pošalje nešto bitcoina te oni daju vrijednost toj kriptovaluti i ukupna vrijednost kriptovalute koja se na njemu generira nikad ne prelazi vrijednost bitcoina koji su u početku poslani u sporedni lanac. Bitcoini poslani u sporedni lanac nisu dostupni u glavnom lancu, no osoba koja ih je poslala može ih povratit kad god poželi.

Dvosmjerna veza služi kao zaštita između glavnog i sporednog lanca. Ništa što se događa na sporednom lancu ne može imati utjecaj na glavni lanac. Na sporednom se lancu može dogoditi i 51 % napad, no on neće imati nikakvog utjecaja na bitcoin lanac. Jedina interakcija je zamjena bitcoina za sporednu kriptovalutu, odnosno zamjena sporedne kriptovalute za bitcoin.

Rudarenje sporednih lanaca

Blokovi se na sporednim lancima ne rudare direktno, nego kroz tzv. merged mining. Merged mining radi tako što se uz glavnu kriptovalutu istovremeno rudari i sporedna valuta, npr. bitcoin i namecoin. Rudar mora pokrenuti bitcoin klijent te klijent za valutu na sporednom lancu koja će se paralelno rudariti.

Svaki put kad rudar nađe bitcoin blok i dobije nagradu za njega, istovremeno dobije i nagradu za sporednu kriptovalutu koju rudari. Takav način rudarenja omogućuje sporednoj valuti da koristi potstojeću infrastrukturu Bitcoina te da posjeduje visoki postotak stope hashiranja Bitcoina.

Dakle, prednost sporednih lanaca je u tome što više ne moraju postojati alternativne kriptovalute koje su nevezane za bitcoin te je potrebno raditi konverziju valuta kako bi se one mogle koristit. Sa sporednim lancima korisnik može na primjer prebaciti bitcoine u lanac koji je prigodan za mikrotransakcije te ima kraće vrijeme potvrde, kupiti kavu, vratiti bitcoine u glavni lanac pa ih zatim prebaciti u lanac pogodan za pametne ugovore te tamo poslovati.

Izazovi

Iako je odgovor Bitcoin zajednice na objavu sporednih lanaca bio uglavnom pozitivan jer donose značajna poboljšanja protokolu Bitcoin, objava je naišla i na kritike. Među najistaknutijim su kritičarima Vitalik Buterin, idejni začetnik Ethereuma, i Peter Todd, jedan od core Bitcoin developera. Obojica podržavaju ideju sporednih lanaca no smatraju da trenutačna ideja ima previše mana da bi se mogla koristiti.

Jedan od problema je što je napadaču dovoljno imati smao 1% stope hasha sporednog lanca da bi mogao kreirate neispravne blokove te uzeti sve bitcoine vezane za sporedni lanac. Glavni lanac nema načina za provjeriti što se događa u sporednom lancu te tako ne može verificirati blokove u njemu nego ih mora prihvatiti kao ispravne.

Idući je problem potaknuti rudare da paralelno rudare još barem jedan sporedni lanac. Za svaki je lanac potrebno postaviti klijentsku aplikaciju kako bi se on mogao rudariti. Što više sporednih lanaca treba rudariti, to je više klijentskih aplikacija potrebno. Nagrade koje pružaju ostale kriptovalute nisu dovoljno poticajne rudarima da bi ih se paralelno rudarilo.

U sporednim lancim postoji i problem sebičnih rudara. Rudar rudari ispravne blokove, ali ih ne objavljuje u sporednom lancu. Nakon što izrudari određeni broj neobjavljenih blokova, može glavnom lancu podastrijeti dokaz da su njegovi blokovi ispravni i za njih dobiti bitcoin. Problem nastaje jer ti bitcoini nisu više vezani za sporedni lanac, a sporedni lanac je ostao u nekonzistentnom stanju jer sebični rudar nikadnije objavio blokove.

To su neki od najvećih izazova koje sporedni lanci moraju riješiti da bi se mogli koristit u praksi. Ako Adam Back i bitcoin zajednica uspiju u tome, mogla bi se dogoditi revolucija u načinima na koje možemo koristiti Bitcoin.

Share.

About Author

Master's degree in information and communication technology. Currently working as software developer at Ericsson Nikola Tesla. Interested in the future of technology. Bitcoin enthusiast.

2 Comments

  1. Fascinatno je koliko se ideja i inovacija javlja svakodnevno u ovoj tehnologiji. Uopće ne sumnjam da će se javiti potpuno novi pristup funkcionalnostima preko tkz. koncepta “DA”- decentralized applications. This gonna be big 🙂

  2. Vidreven on

    Da, teško je sve pratiti. Nakon područja socijalnog, mobilnog i gaminga, blockchain je iduće veliko područje za inovacije i zaradu.

Leave A Reply

X