Prva transakcija

U ovom dijelu ćemo raditi prvu transakciju! Kao što je u prethodnim koracima rečeno, ta transakcija će biti s Bitkonan mjenjačnice na wallet na Blockchainu. Razlog iz kojeg radimo taj prijenos je radi naše sigurnosti a i nekakve zdrave logike da novac čuvamo u novčaniku, ne na burzi.

Za početak preporučamo pregled i opis bitcoin transakcija radi boljeg razumijevanja njihovih prednost spram tradicionalnih banaka: Bitcoin transakcije

Transakcija Bitkonan -> Blockchain wallet

Prva stvar koju morate učiniti je login na Bitkonan i na Blockchain.

Krećemo od Blockchaina. Kako bi smo znali kamo trebamo poslati, trebamo našu wallet adresu. Koja je to adresa možemo saznati na Wallet -> Receive money -> Adress. Prilikom kreiranja walleta, on nam automatski stvori jednu adresu koja pripada samo nama. Vi naravno možete imati i više adresa, ali to je do vlastitih preferencija. Ono što nama treba je ta adresa pa ćemo ju kopirati kako bi ju zalijepili na Bitkonan.

recieve

Sada idemo na Bitkonan i tamo odabiremo opciju Withdraw -> Bitcoin. Otvara nam se forma u kojoj nas Bitkonan traži adresu na koju šaljemo i količinu koju šaljemo. Pod adresu stavljamo onu adresu sa walleta dok pod količinu stavljamo sav iznos koji imamo. Pritom treba paziti da je decimale počnu odvojene točkom, ne zarezom, jer će se u suprotnom dogoditi greška!

withdraw

Pritiskom na „Withdraw bitcoin“ Bitkonan će ispisati „Order Sent“ i automatski šalje odabrani iznos na zadanu adresu. U par sekundi odabrani iznos je prebačen i „spreman“ za daljnje korištenje!

Ukoliko sada pogledate na Blockchain, vidjet ćete poslani iznos. Ako nekim sredstva ne vidite, izađite iz novčanika te se ponovno ulogirajte.

primljenib

Transaction history i confirmation

Kako bi pratili kontrolu nad transakcijama, na Blockchainu postoji opcija „My transactions“. Ako odmah nakon prebacivanja bitcoina pogledate transakcije, kraj Vaše transakcije pisati će „Unconfirmed Transaction!“.To je iz sigurnosnih razloga na cijelom sustavu. Naime svaka transakcija kada se obavi je vidljiva cijelom Bitcoin sustavu, ali da bi ona bila „valjana“, tj. da svi znaju da je ispravna a ne prevara, treba proći određeno vrijeme. To vrijeme se zove „Confirmation time“, i ako pratite, s vremenom transakcija će dobivati na broju potvrda (confirmova). Za obične korisnike to ne znači ništa posebno, međutim ako bi ta transakcija bila namijenjena burzi, ili bilo kojem sustavu gdje vi možete svojim plaćanje (ukoliko je lažno) ugroziti drugu osobu, ta institucija će čekati da transakcija ostvari određeni broj confirmova. Taj broj ovisi direktno o sustavu kojem je izvršeno plaćanje kako još ne postoji regulativa.

Ono što je ovdje bitno je ukoliko obavite plaćanje, a na ciljnom računu nema sredstva, to je vrlo vjerojatno jer mjesto na kojem se nalazi ciljni račun čeka određeni broj confirmova. Zato bez panike, to je normalno.

Jedan confirm može potrajati od 5 do 15 minuta, ovisno o zauzeću mreže, a npr. Burze obično čekaju barem 5 confirmova. Zato je važno da kada radite transakciju prije provjerite sve podatke, i zatim pratite confirmove  (ukoliko Vam je transakcija vremenski kritična). Što se tiče transakcija burza -> wallet i sličnih gdje samo želite „pospremiti“ sredstva i ne ih odmah koristiti, onda se ne morate brinuti.

3conf

Ovim korakom smo završili sve osnovne akcije nabave bitcoina. Sada nam ostaje još samo jedan korak – kupovina!

Prethodni korak Sljedeći korak