Može li Blockchain tehnologija pomoći očistiti oceane i poboljšati praksu upravljanja otpadom?

0

Tijekom zadnjih nekoliko godina, drastično se povećao broj područja gdje se može implementirati blockchain tehnologija. Primarno korištenje tehnologije je bilo vezano za platne transakcije, omogučujući brzi, sigurni i transparentni način prikupljanja i transfera sredstava diljem svijeta.

Usvajanje blockchain tehnologije je otišlo dalje od platnih transakcija kako je blockchain moguće koristiti kao sredstvo za prikupljanje podataka, alat za verifikaciju, kao protokol za transfere i mnoge druge načine.

Blockchain se također koristi u ekološkom i održivom sektoru. Gledajući pomorsku industriju, svi podaci vezani za brod, poput podataka o ruti, razini goriva i izlijevanjima, prikupljaju se ručno i zatim se prepisuju na neujednačeni jezik. Složenost procesa stvara prepreke za pružanje kvalitetnih usluga upravljanja otpadom, smanjujući učinkovitost pruženih usluga

Blockchain se može iskoristiti za smanjenje otpada

Kompanija bazirana u Sloveniji, Carbon Offset Initiative (COI), ima za cilj iskoristiti mogućnosti blockchaina u nastojanju da smanji otpad. Razvili su hardverska i softverska rješenja, omogučujući nadzor, analizu i upravljanje otpadom koji ostavljaju veliki teretni brodovi.

Blockchain kojega COI koristi je baziran na Ethereum protokolu i koristi pametne ugovore za verifikaciju prijenosa podataka i platnih transakcija.

Upotrebom satelitskih podataka svaki nadzirani parametar može se nepromjenjivo pohraniti u javni blockchain, pa ga je gotovo nemoguće krivotvoriti. Svi korisnici u lancu – od brodskih operatora do reciklažnih centara, mogli bi imati koristi od blockchaina i to sa rezanjem troškova goriva, spaljivanjem nafte, upravljanjem padinama (padine nalikuju spojevima bogatim ugljikovodicima, koje stvaraju brodovi) i nagodbama između stranaka.

Kako je sve osmišljeno?

Hardver se sastoji od različitih senzora, uključujući vibracijske senzore, fotoaparate i lasere. Senzori će biti instalirani na plovilima i pratit će u stvarnom vremenu kvalitetu i količinu nafte u bunkerima i spremnicima. Vlaga, temperatura, potrošnja goriva i rute također će se evidentirati i slati izravno putem satelitske veze u podatkovne centre.

Tijekom 2017.-te, kompanija koja stoji iza projekta Clean Sea Services and Urban Management, raspravljala je o potencijalnom partnerstvu, te je u 2018.-toj nastala Carbon Offset Initiative (inicijativa za ukljanjanje ugljika). Tvrtka je osnovana od strane profesora s EU poslovne škole (EU Business School, EUBS) Jean-Christophe Vautrin i EUBS alumia Vuka Bjelajaca, postavili su visoko ljestvicu i zauzeli inicijativu za drastično smanjivanje ugljičnog otiska u pomorskoj industriji. Ostali članovi kompanije imaju impresivno znanje i ekspertizu, gdje su neki od njih EUBS predavači ili studenti.

Akutalna je pre ICO faza projekta

COI je lansirao ICO kampanju, koja je dostupna gotovo svima širom svijeta. Zbog regulatornih ograničenja, građani Kine, Sjedinjenih Država, Izraela i Južne Koreje nemaju pravo sudjelovati u prodaji tokena.

U vrijeme pisanja ovoga članka, projekt je u pre-ICO fazi, što znači da investitori imaju šanse kupiti COI tokene sa popustom od 50%, odnosno $0.07 po tokenu.

Kompanija također organizira paralelno s kampanjom prodaje tokena i prvi IEO session na P2PB2B burzi 25-tog studenog 2019.

Da bi podržali projekt i investirali u njega postavljena je donja granica od minimalno 700 COI tokena, odnosno početan ulog kreće od 49$.

Pogledajte i video kroz koji se objašnjava ideja cijelog projekta:

Ovo je plaćeni press release. Hrvatski Bitcoin portal nije odgovoran, direktno ili indirektno, za bilo kakve gubitke nastale s povezanosti sa sadržajem ovoga članka. Čitatelji su dužni sami istražiti detalje oko navedene kompanije prije ulaganja.

Share.

About Author

Head of Marketing @Async Labs

Leave A Reply

X