Porezni tretman kriptovaluta

1

Zaraditi novac na bitcoinu, ethereumu i ostalim kriptovalutama je bilo začuđujuće lako u prethodnoj godini ali konvertiranje bitcoina u novac, u skladu sa zakonima, bi moglo biti dosta kompliciranije. Prema trenutnim odredbama hrvatskih zakona, trgovanje kriptovalutama smatra se financijskom transakcijom te se na dohodak ostvaren po osnovi trgovanja kriptovalutama plaća porez na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka, što je ekvivalent instrumentima tržišta novca.

Porez na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka

Porezni obveznik je dužan upisati se u registar obveznika poreza na dohodak – Obrazac RPO, obračunati i uplatiti porez na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka do posljednjeg dana mjeseca veljače tekuće godine za prethodnu godinu te dostaviti izvješće JOPPD.

Porez na dohodak od kapitala iznosi 12%. Osnovica za plaćanje poreza se izračunava kao razlika između nabavne i prodajne cijene umanjene za troškove trgovanja.

Na iznos poreza na dohodak se obračunava i prirez porezu koji se obračunava prema mjestu vašeg boravišta. U Zagrebu ćete prirez platiti 18%, Splitu 15% dok u Samoboru niste dužni plaćati prirez.

U slučaju višekratne kupnje i prodaje različitih količina bitcoina pri obračunu je potrebno koristiti FIFO metodu (first in – first out), što znači da ako ste kupovali bitcoin u više navrata, po različitim cijenama, u obračun će ići onim redom kojim su nabavljene.

 

Cijena Zarada/Gubitak
KUPNJA BTC 2000$
KUPNJA BTC 4000$
KUPNJA BTC 12000$
PRODAJA BTC 10000$ 8000$
PRODAJA BTC 14000$ 10000$
18000$
Primitak od kapitala 18000$
Porez na dohodak po stopi od 12% 18000X12% 2160$
Prirez porezu na dohodak 2160X18% 388,80$
Ukupno porez i prirez 2548,80$

 

Izuzev loše definiranog zakonskog okvira, ostaje nejasno na koji način će porezna uprava kontrolirati isplate koje se obavljaju mimo transakcijskih računa.

 

 

Share.

About Author

1 Comment

  1. Pingback: Porezni tretman kriptovaluta - Kriptonox

Leave A Reply

X